บริษัท โมเดอร์นเทคนิคล็อค จำกัด
Thailand BIG+BIH October 2016
กิจกรรม  |   23-10-2559

Thailand BIG+BIH October 2016
ภาพบรรยากาศ  งาน Thailand BIG+BIH October 2016  โดยบริษัท โมเดอร์นเทคนิคล็อค จำกัด ได้นำชุดสาธิตการใช้งาน Perfect Lock by Locktech ไปร่วมจัดแสดงภายในบูธ DEmark ระหว่างวันที่ 19-23 ตุลาคม 2559 ณ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ที่ผ่านมา

Hydraulic Power Unit