บริษัท โมเดอร์นเทคนิคล็อค จำกัด
ส่งมอบรถการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ จำนวน 40 คัน สุดท้าย
กิจกรรม  |   23-11-2559

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา บริษัท โมเดอร์นเทคนิคล็อค จำกัด ได้ร่วมส่งมอบรถการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ จำนวน 40 คัน สุดท้าย ที่ นิสสัน BKK (สำนักงานใหญ่) พร้อมทั้งแนะนำวิธีการใช้งานอุปกรณ์ล็อคกันขโมย Newlock By Locktech ให้กับเจ้าที่การไฟฟ้าทุกท่านที่เข้ามารับส่งมอบรถในครั้งนี้

Hydraulic Power Unit