บริษัท โมเดอร์นเทคนิคล็อค จำกัด
เข้าร่วมสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ
กิจกรรม  |   02-05-2563

ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัท โมเดอร์นเทคนิคล็อค จำกัด เข้าร่วมสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ กับทาง บริษัท อีซูซุปราจีนบุรี มอเตอร์เซลส์ จำกัด , บริษัท อีซูซุสระแก้ว จำกัด เพื่อมอบให้ทีมแพทย์ พยาบาล ตลอดจนบุคลากรสาธารณสุขประจำตำบลต่างๆ ในจังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว

#เราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

Hydraulic Power Unit