บริษัท โมเดอร์นเทคนิคล็อค จำกัด
เจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับวัคซีน AstraZeneca เข็มที่ 2
กิจกรรม  |   27-08-2564

บริษัท โมเดอร์นเทคนิคล็อค จำกัด
เตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่ทุกคน ด้วยการสวมหน้ากาก ล้างมือ รวมถึงฉีดวัคซีน  ล่าสุดเจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับวัคซีน AstraZeneca เข็มที่ 2 ในวันที่ 24 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา
.
โดยคุณไวท์โรจน์ จรรยงค์วรกุล กรรมการรองผู้จัดการ บริษัท โมเดอร์นเทคนิคล็อค จำกัด ยังคงนโยบายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตัวในการดูแลตนเองอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจ และร่วมฝ่าฟันวิกฤตโควิด-19 ครั้งนี้ไปด้วยกัน

Hydraulic Power Unit