บริษัท โมเดอร์นเทคนิคล็อค จำกัด
ตัวแทนจำหน่าย
1. ร้าน เค เซเว่น คาร์ แอคเซสเซอรี่

อ.เมือง จ.นครราชสีมา 

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

 Lift Tech อุปกรณ์ผ่อนแรง เปิด - ปิด ฝาท้าย

โทร : 087-645-6780

2. ร้าน เอส.พี.บ้านคาร์แคร์
อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

โทร : 044-262-941
Hydraulic Power Unit