บริษัท โมเดอร์นเทคนิคล็อค จำกัด
ตัวแทนจำหน่าย
1. ร้าน อินเตอร์ แอร์ แอนด์ ซาวด์

อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

โทร : 044-647-496

2. ร้าน ชัยออโต้แอร์
อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

 ARTECH แอร์เทค (สวทช.)

โทร : 044-612-802
พิกัด : 14.9984598, 103.1046143
Hydraulic Power Unit