บริษัท โมเดอร์นเทคนิคล็อค จำกัด
ตัวแทนจำหน่าย
1. ร้าน วัฒนะยนต์
อ.เมือง จ.ยโสธร

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

โทร : 045-711-885
พิกัด : 15.7973852, 104.1440659
Hydraulic Power Unit