บริษัท โมเดอร์นเทคนิคล็อค จำกัด
ตัวแทนจำหน่าย
1. ร้าน ยานยนต์ออโต้ซาวด์(สาขาห้าแยกโนนไฮ)
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 ARTECH แอร์เทค (สวทช.)

โทร : 044-837-272

2. ร้าน ชานนท์ออโต้ซาวด์
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Lift Tech อุปกรณ์ผ่อนแรง เปิด - ปิด ฝาท้าย

โทร : 044-833-122
Hydraulic Power Unit