บริษัท โมเดอร์นเทคนิคล็อค จำกัด
ตัวแทนจำหน่าย
1. ร้าน บรรเจิดแอร์ แอนด์ ซาวด์

ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Lift Tech อุปกรณ์ผ่อนแรง เปิด - ปิด ฝาท้าย

 ARTECH แอร์เทค (สวทช.)

โทร : 083-328-8636,042-378-495
Hydraulic Power Unit