บริษัท โมเดอร์นเทคนิคล็อค จำกัด
ตัวแทนจำหน่าย
1. ร้าน พี.พี. ประดับยนต์

อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

 Lift Tech อุปกรณ์ผ่อนแรง เปิด - ปิด ฝาท้าย

โทร : 080-012-8850,081-467-2778

2. ร้าน ทรัพย์ไพศาลประดับยนต์

อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ติดตั้ง :

 

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

 Lift Tech อุปกรณ์ผ่อนแรง เปิด - ปิด ฝาท้าย

โทร : 043-348-208,089-711-6747
Hydraulic Power Unit