บริษัท โมเดอร์นเทคนิคล็อค จำกัด
ตัวแทนจำหน่าย
1. ร้าน แสงทองแอร์

อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

โทร : 086-640-6614

2. ร้าน บิ๊กซันออโต้เซอร์วิส

อ.เมือง จ.อุดรธานี

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

โทร : 042-300-131
Hydraulic Power Unit