บริษัท โมเดอร์นเทคนิคล็อค จำกัด
ตัวแทนจำหน่าย
1. ร้าน แฟมิลี่ฟิล์ม ประดับยนต์

ถ.แจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

โทร : 02-9817767

2. ร้าน เอกซาวด์

ปากซอยกรุงเทพ-นนท์ 8 บางเขน

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

 ARTECH แอร์เทค (สวทช.)

โทร : 02-5251697,02-5276102

3. ร้าน ซาวด์ เทค
อ.เมือง จ.นนทบุรี

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Newlock Alarm Plus By Locktech (นิวล็อค อลาร์ม พลัส)

 Perfect Lock (เพอร์เฟคล็อค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

โทร : 02-589-6726, 02-950-9128 ,089-887-6619
พิกัด : 13.8740082, 100.5161896

4. ร้าน หจก.โปรอลาม (ไสวประดับยนต์)
อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Perfect Lock (เพอร์เฟคล็อค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

 Lift Tech อุปกรณ์ผ่อนแรง เปิด - ปิด ฝาท้าย

โทร : 02-060-2239, 02-064-3300, 081-621-6980,081-625-5744
พิกัด : 13.9052849, 100.4059906

5. ร้าน สิริแอร์ แอนด์ ซาวด์
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

โทร : 02-961-4684 , 081-845-2364
พิกัด : 13.9411964, 100.5416641

6. ร้าน ชัยประดับยนต์
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Newlock Alarm Plus By Locktech (นิวล็อค อลาร์ม พลัส)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

 Lift Tech อุปกรณ์ผ่อนแรง เปิด - ปิด ฝาท้าย

โทร : 02-446-0207,081-989-0207
พิกัด : 13.8098288, 100.4957809

7. ร้าน บางบัวทองการช่าง
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Newlock Alarm Plus By Locktech (นิวล็อค อลาร์ม พลัส)

 Perfect Lock (เพอร์เฟคล็อค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

 Lift Tech อุปกรณ์ผ่อนแรง เปิด - ปิด ฝาท้าย

โทร : 02-571-7424,081-350-8112
เว็บไซต์ : http://www.bbtacc.com/
พิกัด : 13.9217730, 100.4201202
Hydraulic Power Unit