บริษัท โมเดอร์นเทคนิคล็อค จำกัด
ตัวแทนจำหน่าย
1. ร้าน พรเลิศแอร์แอนด์ซาวด์มหาสารคาม

อ.เมือง จ.มหาสารคาม 

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

โทร : 043-711-500

2. ร้านมาย ประดับยนต์
อ.เมือง จ.มหาสารคาม

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Lift Tech อุปกรณ์ผ่อนแรง เปิด - ปิด ฝาท้าย

โทร : 065-561-6492,098-105-2115
Hydraulic Power Unit