บริษัท โมเดอร์นเทคนิคล็อค จำกัด
ตัวแทนจำหน่าย
1. ร้าน ทิพย์บรรจงแอร์แอนด์ซาวด์

ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Lift Tech อุปกรณ์ผ่อนแรง เปิด - ปิด ฝาท้าย

 ARTECH แอร์เทค (สวทช.)

โทร : 089-837-3566

2. ร้าน ไฮไลท์ออดิโอ
อ.เมือง จ.สกลนคร

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

โทร : 042-711-682
Hydraulic Power Unit