บริษัท โมเดอร์นเทคนิคล็อค จำกัด
ตัวแทนจำหน่าย
1. บริษัท ควอลิตี้ ออโต้ เซอร์วิส จำกัด

อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Lift Tech อุปกรณ์ผ่อนแรง เปิด - ปิด ฝาท้าย

โทร : 053-409-699,093-137-2067

2. ร้าน หนองประทีป ประดับยนต์

ต.หนองป่าครั่ง อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชึยงใหม่

ติดตั้ง :

 Lift Tech อุปกรณ์ผ่อนแรง เปิด - ปิด ฝาท้าย

 ARTECH แอร์เทค (สวทช.)

โทร : 094-635-6669

3. ร้าน วี.ไอ.พี.4x4 แอคเซสซอรีส์

ต.สันกลอง อ.สันกำแพง จ.เชึยงใหม่

ติดตั้ง :

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

 Lift Tech อุปกรณ์ผ่อนแรง เปิด - ปิด ฝาท้าย

 ARTECH แอร์เทค (สวทช.)

 

โทร : 089-632-2299,089-845-3473

4. ร้าน อำนวยมอเตอร์แอร์ 2

อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

 Lift Tech อุปกรณ์ผ่อนแรง เปิด - ปิด ฝาท้าย

 ARTECH แอร์เทค (สวทช.)

โทร : 053-266-397-9

5. ร้าน อำนวยมอเตอร์แอร์

อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 ARTECH แอร์เทค (สวทช.)


6. ร้าน เชียงใหม่ไฮแอทออโต้เวย์
อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

 Lift Tech อุปกรณ์ผ่อนแรง เปิด - ปิด ฝาท้าย

 ARTECH แอร์เทค (สวทช.)

โทร : 053-246-927
พิกัด : 18.7855835, 99.0154572
Hydraulic Power Unit