บริษัท โมเดอร์นเทคนิคล็อค จำกัด
ตัวแทนจำหน่าย
1. ร้าน เมืองใหม่ออโต้แอร์

ถนนพหลโยธิน จ.ปทุมธานี

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

โทร : 02-531-6955

2. ร้าน แสงทองแอร์แอนด์ซาวด์

ถ.พหลโยธิน จ.ปทุมธานี

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Newlock Alarm Plus By Locktech (นิวล็อค อลาร์ม พลัส)

 Newlock Alarm Plus By Locktech + GPS (นิวล็อค อลาร์ม พลัส + GPS)

 Perfect Lock (เพอร์เฟคล็อค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

 Lift Tech อุปกรณ์ผ่อนแรง เปิด - ปิด ฝาท้าย

โทร : 02-992-1123

3. ร้าน ทีอาร์ ธานี ไลท์ติ้ง

ตลาดพูนทรัพย์ ซอย 3 บูธ C072 BA038 ปทุมธานี

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

โทร : 086-0665677

4. ร้าน เอ ประดับยนต์

ตึกสีส้มหน้าวัดมะขาม ถ.ติวานนท์ จ.ปทุมธานี

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

โทร : 02-598-0646

5. ร้าน ทีม ออดิโอ

ตลาดพูลทรัพย์ จ.ปทุมธานี

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

โทร : 02-975-6385,081-802-0437

6. ร้าน เค.มอเตอร์ออยล์ ประดับยนต์

 BOOTH-BC 13,24 ต.บ้านกลาง จ.ปทุมธานี

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

โทร : 089-107-8939

7. ร้าน เอส เค ประดับยนต์
อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Newlock Alarm Plus By Locktech (นิวล็อค อลาร์ม พลัส)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

 Lift Tech อุปกรณ์ผ่อนแรง เปิด - ปิด ฝาท้าย

โทร : 089-170-1023

8. ร้าน รังสิตประดับยนต์
คลอง 2 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Newlock Alarm Plus By Locktech (นิวล็อค อลาร์ม พลัส)

 Perfect Lock (เพอร์เฟคล็อค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

 Lift Tech อุปกรณ์ผ่อนแรง เปิด - ปิด ฝาท้าย

โทร : 02-996-1023,083-292-2430
พิกัด : 13.9890900, 100.6366043

9. ร้าน แดงคาร์แคร์
ตลาดพูลทรัพย์ จ.ปทุมธานี

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Newlock Alarm Plus By Locktech (นิวล็อค อลาร์ม พลัส)

 Newlock Alarm Plus By Locktech + GPS (นิวล็อค อลาร์ม พลัส + GPS)

 Perfect Lock (เพอร์เฟคล็อค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

 Lift Tech อุปกรณ์ผ่อนแรง เปิด - ปิด ฝาท้าย

โทร : 02-979-6939

10. ร้าน พูลผล แอร์ แอนด์ ซาวด์
รังสิต จ.ปทุมธานี

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Newlock Alarm Plus By Locktech (นิวล็อค อลาร์ม พลัส)

 Perfect Lock (เพอร์เฟคล็อค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

 Lift Tech อุปกรณ์ผ่อนแรง เปิด - ปิด ฝาท้าย

โทร : 02-531-2044
พิกัด : 13.9710121, 100.6179886

11. ร้าน อุดมออโต้เทค รังสิต
รังสิต จ.ปทุมธานี

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Newlock Alarm Plus By Locktech (นิวล็อค อลาร์ม พลัส)

 Perfect Lock (เพอร์เฟคล็อค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

 Lift Tech อุปกรณ์ผ่อนแรง เปิด - ปิด ฝาท้าย

โทร : 02-992-1541,02-523-7693
พิกัด : 13.9703302, 100.6182480
Hydraulic Power Unit