บริษัท โมเดอร์นเทคนิคล็อค จำกัด
ตัวแทนจำหน่าย
1. ร้าน ห้าชัยประดับยนต์

อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

โทร : 055-413094

2. ร้าน พิบูลย์ประดับยนต์
อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Lift Tech อุปกรณ์ผ่อนแรง เปิด - ปิด ฝาท้าย

โทร : 055-494-4811,086-446-4086, 086-334-7255
Hydraulic Power Unit