บริษัท โมเดอร์นเทคนิคล็อค จำกัด
ตัวแทนจำหน่าย
1. ร้าน สยามคาร์เซอร์วิส แอนด์ ซาวด์ 2004
อ.สูงเม่น จ.แพร่

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

 Lift Tech อุปกรณ์ผ่อนแรง เปิด - ปิด ฝาท้าย

 ARTECH แอร์เทค (สวทช.)

โทร : 087-172-6045
พิกัด : 18.1128483, 100.1379471
Hydraulic Power Unit