บริษัท โมเดอร์นเทคนิคล็อค จำกัด
ตัวแทนจำหน่าย
1. แม่สายประดับยนต์ แอนด์ ออฟโรด

อ.แม่สาย จ.เชียงราย

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

โทร : 088-232-8472

2. ธนสินประดับยนต์

อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Lift Tech อุปกรณ์ผ่อนแรง เปิด - ปิด ฝาท้าย

โทร : 099-296-4259,087-656-5640

3. ร้าน ไทย-อินเตอร์ ออดิโอ

อ.เมือง จ.เชียงราย 

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Lift Tech อุปกรณ์ผ่อนแรง เปิด - ปิด ฝาท้าย

โทร : 086-421-5625
Hydraulic Power Unit