บริษัท โมเดอร์นเทคนิคล็อค จำกัด
ตัวแทนจำหน่าย
1. มิตรดีเซลออโต้เซอร์วิส

ถ.เลี่ยงเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

 Lift Tech อุปกรณ์ผ่อนแรง เปิด - ปิด ฝาท้าย

โทร : 055-716-520

2. ร้าน มิตรดีเซล กำแพงเพชร 2013

ต.นครชุม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

 

 Lift Tech อุปกรณ์ผ่อนแรง เปิด - ปิด ฝาท้าย

 ARTECH แอร์เทค (สวทช.)

โทร : 081-114-4357,055-799-186
Hydraulic Power Unit