บริษัท โมเดอร์นเทคนิคล็อค จำกัด
ตัวแทนจำหน่าย
1. ร้าน พรมปูพื้นรถยนต์เฟริสท์ช็อป

อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

โทร : 081-759-7243

2. ร้าน เอส.เค.ออโต้

อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

โทร : 081-644-7534

3. ร้าน ศิริเกียรติออโต้ซาวด์
อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

 ARTECH แอร์เทค (สวทช.)

โทร : 035-335-174
พิกัด : 14.3475237, 100.6062622
Hydraulic Power Unit