บริษัท โมเดอร์นเทคนิคล็อค จำกัด
ตัวแทนจำหน่าย
1. ร้าน เกรียงไกรกันชน 4x4

ต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

 Lift Tech อุปกรณ์ผ่อนแรง เปิด - ปิด ฝาท้าย

 ARTECH แอร์เทค (สวทช.)

โทร : 055-223-255

2. หจก.แอล แอนด์ พี มาสเตอร์ แม๊กซ์

อ.เมือง จ.พิษณุโลก

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

โทร : 055-245-341-2

3. อาร์.เอส.ออโต้เฮ้าส์ (2000)

อ.เมือง จ.พิษณุโลก

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

โทร : 055-302-888,055-378-299
Hydraulic Power Unit