บริษัท โมเดอร์นเทคนิคล็อค จำกัด
ตัวแทนจำหน่าย
1. ร้าน โชคนคร

ถ.สามัคคีชัย  อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

โทร : 056-701-285

2. ร้าน เพชรประดับยนต์
อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

โทร : 056-720-387 , 056-743-061
พิกัด : 16.4182835, 101.1517868
Hydraulic Power Unit