บริษัท โมเดอร์นเทคนิคล็อค จำกัด
ตัวแทนจำหน่าย
1. เอ.วาย.ประดับยนต์

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Lift Tech อุปกรณ์ผ่อนแรง เปิด - ปิด ฝาท้าย

โทร : 081-941-3369

2. ร้าน กรกิจยนต์แอร์แอนด์ซาวด์
อ.เมือง จ.ราชบุรี

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

โทร : 032-310-233-4,081-986-3830
พิกัด : 13.5352821, 99.8112488
Hydraulic Power Unit