บริษัท โมเดอร์นเทคนิคล็อค จำกัด
ตัวแทนจำหน่าย
1. ร้าน เฮงหมงแอร์

อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 ARTECH แอร์เทค (สวทช.)

โทร : 034-561-555, 034-561-009

2. บริษัท สยามเทคนิคแอร์ จำกัด
อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

 Lift Tech อุปกรณ์ผ่อนแรง เปิด - ปิด ฝาท้าย

โทร : 034-513-502
Hydraulic Power Unit