บริษัท โมเดอร์นเทคนิคล็อค จำกัด
ตัวแทนจำหน่าย
1. ปฐมกรุ๊ป

ต.ลำพยา อ.เมือง จ.นครปฐม

ติดตั้ง :

 Lift Tech อุปกรณ์ผ่อนแรง เปิด - ปิด ฝาท้าย

โทร : 089-170-7188

2. บริษัท ดาววิถี คอมมูนิเคชั่น ออดิโอ จำกัด

อ.เมือง จ.นครปฐม

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

 Lift Tech อุปกรณ์ผ่อนแรง เปิด - ปิด ฝาท้าย

โทร : 034-255-528 - 9 , 081-350-5823

3. ร้าน นครยนต์ออโต้ซาวด์
อ.เมือง จ.นครปฐม

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

 Lift Tech อุปกรณ์ผ่อนแรง เปิด - ปิด ฝาท้าย

 ARTECH แอร์เทค (สวทช.)

โทร : 034-395-417 , 034-305-999
เว็บไซต์ : http://www.nkyautosound.com
พิกัด : 13.8126535, 100.1021729
Hydraulic Power Unit