บริษัท โมเดอร์นเทคนิคล็อค จำกัด
ตัวแทนจำหน่าย
1. ธนาเซอร์วิส

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

โทร : 032-425971,086-3080186

2. ร้าน ส.เจริญประดับยนต์

ถ.เพชรเกษม อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

โทร : 086-601-2635,087-064-7799

3. ร้าน ซาวด์เอ็นจิเนีย ประดับยนต์
อ.เมือง จ.เพชรบุรี

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Lift Tech อุปกรณ์ผ่อนแรง เปิด - ปิด ฝาท้าย

โทร : 032-400-425 , 081-7362-136
Hydraulic Power Unit