บริษัท โมเดอร์นเทคนิคล็อค จำกัด
ตัวแทนจำหน่าย
1. ร้าน กระโรมออฟโรด

ถ.พัฒนาการคูขวาง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Lift Tech อุปกรณ์ผ่อนแรง เปิด - ปิด ฝาท้าย

โทร : 075-343659,075-317693
Hydraulic Power Unit