บริษัท โมเดอร์นเทคนิคล็อค จำกัด
ตัวแทนจำหน่าย
1. ราชาไฮไฟ คาร์ออดิโอ

ถ.วิชิตสงคราม ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Lift Tech อุปกรณ์ผ่อนแรง เปิด - ปิด ฝาท้าย

โทร : 076-210-5223,094-253-6699,080-519-6653

2. ร้าน อนุภาษวิวิธการ

ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต

ติดตั้ง :

 ARTECH แอร์เทค (สวทช.)

โทร : 086-954-3215

3. ร้าน เอ็ฟ-สปอร์ต ภูเก็ต

ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Lift Tech อุปกรณ์ผ่อนแรง เปิด - ปิด ฝาท้าย

 ARTECH แอร์เทค (สวทช.)

โทร : 076-238-426,081-797-2830

4. ร้าน เอกประดับยนต์ แอนด์ ซาวด์

ถ.เทพกระษัตรี อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 

ติดตั้ง :

 Lift Tech อุปกรณ์ผ่อนแรง เปิด - ปิด ฝาท้าย

โทร : 081-747-5858

5. ร้าน ชัยออโต้ซาวด์

ถ.เฉลิมพระเกียรติ อ.เมือง จ.ภูเก็ต

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

โทร : 076-376215 - 6

6. ร้าน ห้องกี่ประดับยนต์แอนด์ซาวด์
อ.เมือง จ.ภูเก็ต

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

 Lift Tech อุปกรณ์ผ่อนแรง เปิด - ปิด ฝาท้าย

 ARTECH แอร์เทค (สวทช.)

โทร : 076-610-588-89
พิกัด : 7.8852258, 98.3787460
Hydraulic Power Unit