บริษัท โมเดอร์นเทคนิคล็อค จำกัด
ตัวแทนจำหน่าย
1. ร้าน ณัฐพงษ์ยางยนต์

ถ.คลอง 1 อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Lift Tech อุปกรณ์ผ่อนแรง เปิด - ปิด ฝาท้าย

โทร : 081-801-7359

2. ร้าน เจมส์โมดิฟาย

ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Lift Tech อุปกรณ์ผ่อนแรง เปิด - ปิด ฝาท้าย

โทร : 081-958-6191

3. ร้าน ฟอร์มูล่าแอร์ประดับยนต์

ถ.เลี่ยงเมือง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

โทร : 077-264-538-9

4. ร้าน ออโต้คาร์ บิ๊กซีสุราษฏร์

ถ.เลี่ยงเมือง อ.เมือง จ.สุราษฏร์ธานี 

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

 

อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

 Lift Tech อุปกรณ์ผ่อนแรง เปิด - ปิด ฝาท้าย

โทร : 087-387-2136

5. ร้าน สุราษฎร์ไฟเบอร์คาร์
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

 Lift Tech อุปกรณ์ผ่อนแรง เปิด - ปิด ฝาท้าย

โทร : 077-220748,081-535-3536
พิกัด : 9.1017694, 99.3080826
Hydraulic Power Unit