บริษัท โมเดอร์นเทคนิคล็อค จำกัด
ตัวแทนจำหน่าย
1. ร้าน วิมลรัตน์คาร์แคร์

อ.เขาวิเวศน์ อ.เมืองระนอง จ.ระนอง

ติดตั้ง :

 ARTECH แอร์เทค (สวทช.)

โทร : 081-536-0266

2. ร้าน จิ้นเห้งกระจกรถยนต์

อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Lift Tech อุปกรณ์ผ่อนแรง เปิด - ปิด ฝาท้าย

โทร : 081-970-3923,077-825-581,077-834-984
Hydraulic Power Unit