บริษัท โมเดอร์นเทคนิคล็อค จำกัด
ตัวแทนจำหน่าย
1. โตโยต้าสงขลา

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

โทร : 074-422070-7

2. ร้าน อ๊อฟ ออร์โต้ ช็อป

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Lift Tech อุปกรณ์ผ่อนแรง เปิด - ปิด ฝาท้าย

โทร : 093-745-7160

3. นิวมิตซูหาดใหญ่

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

โทร : 088-792-0094

4. ร้าน นิวสากลเทคนิคหาดใหญ่

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

โทร : 081-6904532

5. ร้าน ออฟไซด์คาร์บูติค

ถ.ราชยินดี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

โทร : 074-239-056

6. ร้าน ช่างต๋องคลองหวะ
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

โทร : 086-956-6370

7. ร้าน หาดใหญ่เฟอร์รารี่
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Perfect Lock (เพอร์เฟคล็อค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

 ARTECH แอร์เทค (สวทช.)

โทร : 074-261-999
Hydraulic Power Unit