บริษัท โมเดอร์นเทคนิคล็อค จำกัด
ตัวแทนจำหน่าย
1. ร้าน ธาราโลตัสตรัง

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

โทร : 081-638-6902

2. ช่างเอก ประดับยนต์

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

โทร : 080-711-8353

3. ใจดีสปีดคาร์

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Lift Tech อุปกรณ์ผ่อนแรง เปิด - ปิด ฝาท้าย

โทร : 081-893-4939

4. ร้าน โมชั่นการเบาะ & ประดับยนต์

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Lift Tech อุปกรณ์ผ่อนแรง เปิด - ปิด ฝาท้าย

โทร : 086-941-3196

5. ร้าน ใจดีแอร์แอนด์ไฮไฟ

อ.เมือง จ.ตรัง 

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Lift Tech อุปกรณ์ผ่อนแรง เปิด - ปิด ฝาท้าย

โทร : 075-218-575
Hydraulic Power Unit