บริษัท โมเดอร์นเทคนิคล็อค จำกัด
ตัวแทนจำหน่าย
1. ร้าน สยามเทคนิค

ถ.หนองจิก อ.เมือง จ.ปัตตานี 

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

โทร : 073-348745
Hydraulic Power Unit