บริษัท โมเดอร์นเทคนิคล็อค จำกัด
ปัญหาเรื่องฝ้าบนกระจก
สาระความรู้  |   23-01-2556

ปัญหาเรื่องฝ้าบนกระจกมีวิธีมาแนะนำกันครับ

ฝ้าที่กระจกเกิดจากอะไร
การเกิดฝ้าจะเกี่ยวข้องกับความชื้นและอุณหภูมิในอากาศ ฝ้าที่กระจกรถยนต์ของเรานั้นเกิดขึ้น 2 แบบ คือ
ฝ้าเกาะที่ผิวด้านนอกกระจก (นอกตัวรถ) เกิดเพราะ อากาศภายในตัวห้องโดยสารรถยนต์เย็นกว่าอากาศรอบนอกตัวรถยนต์ ส่งผลให้ที่ผิวกระจกด้านในเย็นกว่าผิวกระจกด้านนอก อากาศรอบผิวกระจกด้านนอกจะเย็นลงตาม และไอน้ำในอากาศจะจับตัวกันที่ผิวกระจกเกิดเป็นฝ้าขึ้น มักเกิดเวลาที่ฝนตก ซึ่งอากาศภายนอกมีความชื้นสูง
ทำนองเดียวกัน ฝ้าเกาะที่ผิวด้านในกระจก (ในตัวรถ) เกิดเพราะ อากาศรอบนอกตัวรถยนต์เย็นกว่าอากาศภายในตัวห้องโดยสารรถยนต์ มักเกิดในช่วงหน้าหนาว ความชื้นในอากาศรอบนอกทั่วๆ ไปจะต่ำ

วิธีแก้ปัญหา คือ พยายามทำให้อุณหภูมิที่ผิวกระจกทั้งด้านนอกและด้านในมีอุณหภูมิใกล้เคียงกัน เช่น การปรับเพิ่ม-ลดความเย็นแอร์รถยนต์ การปรับทิศทางช่องลมและความแรงลม การปรับแง้มกระจกให้ลมจากภายนอกเข้ามาแลกเปลี่ยน การใช้ที่ปัดน้ำฝน และการใช้ผ้าเช็ด เป็นต้น

ที่มา http://9howto.com/

 

Hydraulic Power Unit