บริษัท โมเดอร์นเทคนิคล็อค จำกัด
การบำรุงรักษารถใหม่ด้วยตัวเอง
สาระความรู้  |   04-01-2556

วันนี้หากใครที่ได้รถใหม่แล้วยังไม่ทราบเกี่ยวกับการดูแลรักษาเบื้องต้นก็จะแนะนำจุดที่ต้องดูแลให้คะ ส่วนข้อมูลการดูแลรถแต่ละคันจะแตกต่างกันไป

การบำรุงรักษาด้วยตัวเอง 6 ประการ
1. ตรวจระดับน้ำ 8 จุด
* หม้อพักน้ำ
* น้ำล้างกระจก
* น้ำกลั่นแบตเตอรี่
* น้ำมันเครื่อง
* น้ำมันเบรค
* น้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์
* น้ำมันคลัทช์
* น้ำยาแอร์ (ดูที่ช่องกระจกของตัวรีซีฟเวอร์จะเห็นของเหลววิ่งอยู่ในภายใน)

2. ตรวจลมยางมีแรงดันลมยางอยู่ในค่ากำหนดตามคู่มือรถแต่ละรุ่นไม่อ่อนเกินไปไม่แข็งเกินไป

3. ตรวจระบบไฟแสงสว่างไฟส่องสว่างติดทุกดวง

4. ตรวจการทำงานหัวฉีดน้ำล้างกระจกถ้าอุดตัน หรือต้องการปรับทิศทางให้ใช้เข็มแหย่ที่หัวฉีดแล้วปรับทิศทางได้ตามต้องการ

5. ฟังเสียงผิดปกติของเครื่องยนต์ถ้ามีเสียงผิดปกติที่เครื่องยนต์เกิดขึ้น ควรรีบน้ำรถเข้าศูนย์บริการใกล้บ้าน

6. ถ้าต้องเจอรถทิ้งไว้นาน ๆ ควร
- ขึ้นขาตั้งให้ล้อทั้ง 4 ลอย หรือขยับรถให้เปลี่ยนผิวหน้ายางบ้าง
- สตาร์ทรถทุกวัน อย่างน้อย วันละ 5 นาที

ยังไงก็นำข้อมูลขั้นต้นนี้ไปประกอบกับข้อมูลของรถตัวเองนะครับ

 

Hydraulic Power Unit