บริษัท โมเดอร์นเทคนิคล็อค จำกัด
ปัญหาเกี่ยวกับแบตเตอรี่ ที่ทำให้เสื่อมสภาพเร็วกว่าปกติ
สาระความรู้  |   27-06-2562

รวมปัญหาเกี่ยวกับแบตเตอรี่ ที่ทำให้เสื่อมสภาพเร็วกว่าปกติ

แบตเตอรี่ ถือเป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นมากๆ ในการสตาร์ท และยังเป็นอุปกรณ์หลักสำหรับระบบไฟฟ้าในรถยนต์ ซึ่งโดยปกติแล้ว แบตเตอรี่ลูกหนึ่งจะมีอายุการใช้งานระหว่าง 1.5 - 2 ปี แต่ก็อาจจะมีปัญหาบางอย่างที่ทำให้แบตเตอรี่มีอายุการใช้งานสั้นลง และเสื่อมสภาพเร็วกว่าปกติ จนเกิดปัญหารถสตาร์ทไม่ติดขึ้นมาโดยไม่ทันรู้ตัว

ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นจนทำให้แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ มีอยู่ดังนี้

1. น้ำกลั่นสกปรก หรือมีสิ่งปนเปื้อน ทำให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมีที่ไม่สมบูรณ์ จนส่งผลให้แบตเตอรี่เก็บไฟไม่อยู่ ทางที่ดีให้เลือกใช้น้ำกลั่นที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานเติมจะดีที่สุด นอกจากนี้ควรทำความสะอาดตัวแบตเตอรี่ก่อนเติม โดยเฉพาะบริเวณจุกเติมน้ำกลั่น ที่อาจจะมีฝุ่นเกาะ หรือมีคราบน้ำมันเข้าไปปะปนระหว่างเติม

2. เกิดการลัดวงจรภายในของแบตเตอรี่ ซึ่งสาเหตุเกิดขึ้นได้หลายปัจจัย เช่น ตะกอนที่อยู่ส่วนล่างมีมากเกินไป การเสื่อมสภาพของแผ่นกั้นขั้วบวก-ลบ รวมไปถึงการเปลี่ยนขนาดแบตเตอรี่ ฯลฯ

3. ไฟรั่ว อาจเกิดขึ้นจากการตัดต่อสายไฟจากการติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ เพิ่มเติม เช่น เครื่องเสียง ระบบกันขโมย หรืออุปกรณ์เสริมในรถเพิ่มเติมทั้งหลาย รวมไปถึงช่างบางคนที่อาจประมาท ตัดต่อสายไฟ และทำงานไม่เรียบร้อย จนทำให้เกิดไฟรั่วได้นั่นเอง

4. ชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่ไม่เพียงพอ เพราะไดชาร์จเสื่อมสภาพ หรือเกิดปัญหา สายพานอาจหย่อน หรือตึงเกินไป จึงทำให้ประจุไฟฟ้าเข้าไปในแบตเตอรี่ได้ไม่เต็มที่

CR ข้อมูล :www.sanook.com

Hydraulic Power Unit