บริษัท โมเดอร์นเทคนิคล็อค จำกัด
มาเลิกใช้ไฟผ่าหมากอย่างผิดๆกันเถอะ
สาระความรู้  |   19-01-2556

มาเลิกใช้ไฟผ่าหมากอย่างผิดๆกันเถอะ

ไฟผ่าหมากที่พูดถึงก็คือไฟฉุกเฉินของรถ ที่เรามักเห็นคนใช้อย่างผิดๆเป็นประจำ ที่เรียกว่าไฟผ่าหมากคงเป็นเพราะ เรามักเห็นคนเปิดเวลาขับตรงผ่านสี่แยกที่ไม่มีสัญญาณไฟจราจรนั่นเอง ส่วนอีกกรณีหนึ่งที่เห็นประจำก็เวลาที่ฝนตกหนัก

ในกรณีแรก การเปิดไฟฉุกเฉินเวลาผ่านสี่แยก อาจทำให้รถทางขวาเข้าใจผิดว่าท่านต้องการเลี้ยวซ้าย ซึ่งจะชนกันได้หากรถคันนั้นกำลังจะวิ่งตรงไปเหมือนกัน เพราะฉะนั้น ในกรณีนี้ควรขับตรงไปเฉยๆโดยระวังรถซ้ายขวาจะดีกว่า

ส่วนในกรณีหลัง การเปิดไฟฉุกเฉินขณะที่รถวิ่งอาจเกิดอันตรายเวลาเปลี่ยนเลนได้ เพราะรถคันอื่นไม่สามารถรู้ได้ว่าท่านกำลังเปิดไฟเลี้ยวซ้ายหรือขวา (ขณะที่ท่านเปิดไฟฉุกเฉิน) เพราะฉะนั้น หากฝนตกหนัก ควรเปิดไฟหน้าก็พอ

แล้วไฟฉุกเฉินควรจะใช้ตอนไหน?

ท่านควรใช้ในกรณีที่ท่านจำเป็นต้องจอดรถบนถนนหรือไหล่ทาง ไม่ว่าจะเพราะเกิดอุบัติเหตุหรือรถเสีย

ในอีกสถานการณ์ที่ใช้ได้คือ เวลาที่รถวิ่งมาด้วยความเร็วแล้วเจอสิ่งกีดขวาง อย่างมีคนกำลังกลับรถมาขวางทางหรือมีอุบัติเหตุข้างหน้า จนต้องชะลอความเร็ว ท่านอาจใช้สัญญาณไฟฉุกเฉินเพื่อให้รถที่ตามหลังระวังได้ แต่ควรใช้ในช่วงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้น

ทั้งนี้ การใช้ไฟฉุกเฉินไม่ได้ให้สิทธิพิเศษในการจอดรถในที่ห้ามจอดได้

Hydraulic Power Unit