บริษัท โมเดอร์นเทคนิคล็อค จำกัด
มารยาทในการขับขี่รถยนต์
สาระความรู้  |   21-01-2556

ท่านที่ทำงานในกรุงเทพฯ ขับรถก็ต้องระมัดระวังตามรถที่มากขึ้น วันนี้เลยอยากแนะนำมือใหม่ ของ "มารยาทในการขับขี่รถยนต์" ครับ เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ครับ

1. การขับรถในช่องทางเดินรถด้านซ้ายเสมอ ต้องขับรถในช่องทางการเดินรถด้านซ้ายสุด จะขับช่องทางเดินรถด้านขวาเฉพาะเวลาที่ต้องการแซงเท่านั้น

2. ให้รถที่เร็วกว่าแซง ให้รถแล่นมาด้านหลังและเร็วกว่าเราแซง ด้วยการหลบไปในช่องทางเดินรถด้านซ้าย

3. อย่าแซงซ้าย การขับรถแซงรถคันอื่นไปทางด้านซ้าย ทำได้ ใน กรณีที่รถคันที่อยู่ด้านหน้าจะเลี้ยวขวา และกรณีที่มีสิ่งกีดขวางอยู่ในช่องทางด้านขวา

4. การเข้าคิว ในกรณีที่จะต้องเบี่ยงทางเดินรถไปด้านใดด้านหนึ่งขอให้ใช้วิธีสลับกันไปทีละคัน เราให้ทางเขา เขาให้ทางเราจะไปได้ทุกๆคัน

5. ให้รถเล็กกว่าไปก่อน ตามปกติในทางเดินรถที่แคบกว่า 6 เมตรในกรณีที่สามารถสวนทางกันได้ปกติ รถที่ใหญ่กว่าจะต้องหยุดให้รถที่เล็กกว่าไปก่อน

6. การให้ทาง บางครั้งรถคันอื่นอาจมีความจำเป็น เช่น อาจจะขับรถออกจากซอยมาขวางทางเราไว้ รถที่จอดรอเลี้ยวขวาก็จะต้องยอมให้เขาไปก่อน

7. การใช้เสียงแตร ควรใช้เสียงแตรสั้นๆ ครั้งเดียว หรือสองครั้งสั้นๆ ติดกัน

8. การใช้ไฟหน้าสูง ตามกฎหมายจราจรให้ใช้ไฟหน้าสูงกระพริบเตือนเวลาขอแซงขึ้นหน้าเท่านั้น

9. การใช้ไฟฉุกเฉิน ใช้ได้เฉพาะตอนที่รถเราเสียและจอดอยู่ข้างทางเพื่อเป็นการให้สัญญาณว่ารถเสีย

10. การขับรถเข้าด่านตรวจ หรือจุดตรวจค้น หรือถูกเรียกตรวจ ในตอนกลางวันให้ไขกระจกลงหากเป็นกลางคืนให้ดับไฟหน้ารถและเปิดไฟในรถแสดงใบอนุญาตขับรถ

Hydraulic Power Unit