บริษัท โมเดอร์นเทคนิคล็อค จำกัด

        แอร์เทค (ARTECH) แผ่นกรองอากาศภายในรถยนต์

 • ผลงานวิจัยและพัฒนาแผ่นกรองอากาศในรถยนต์ ให้สามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา และไวรัส ร่วมกับ สวทช.
 • ผ่านการรับรองการทดสอบการยับยั้งเชื้อไวรัสโคโรนา และไวรัสชนิด A สายพันธุ์ H5N1 ได้ภายใน 1 นาที จากห้องปฏิบัติการ สถาบันชั้นนำในประเทศไทย 
 • ช่วยยืดอายุการใช้งานของตู้แอร์
 • ทำให้ตู้แอร์สะอาดอยู่เสมอ
 • ออกแบบเฉพาะรุ่น ติดตั้งง่าย
 • การใช้งาน เปลี่ยนทุก 10,000 กม. หรือ 6 เดือน

        สูตรสารเคลือบตามอนุสิทธิบัตร เลขที่ 13327 ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 • เป็นผลงานวิจัยภายใต้โครงการ “พัฒนาแผ่นกรองอากาศสำหรับรถยนต์ที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา” โดยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช.จึงเชื่อมั่นได้ถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยของสินค้า
 • เคลือบด้วยสารเคลือบเฉพาะที่เกิดจากการวิจัยให้เหมาะสมกับแผ่นกรองอากาศในรถยนต์ ที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียแกรมบวกและแกรมลบ ตามมาตรฐาน CLSI M02-A11 : Performance Standards for antimicrobial disk susceptibility tests (Clear zone test)
 • มีฤทธิ์ต้านเชื้อราในอากาศตามมาตรฐานการทดสอบ Antifungal activity, assessment of textile materials : AATCC TM 30
 • กระบวนการ การทดสอบอัตราการไหลของอากาศ (air flow rate) ความดันตกคร่อม (pressure drop) และประสิทธิภาพการกรองฝุ่นละออง PM 2.5 ตามมาตรฐาน ISO 16890
 • สามารถต้านเชื้อแบคทีเรีย และเชื้อราตลอดอายุการใช้งาน (10,000 KM. หรือทุกๆ 6 เดือน ขึ้นอยู่กับการใช้งาน)

        คำเตือน

 • ปิดเครื่องปรับอากาศและดับเครื่องยนต์ก่อนทำการเปลี่ยน
 • ห้ามใช้สินค้านี้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นยกเว้นเพื่อเป็นแผ่นกรองอากาศในรถยนต์เท่านั้น
 • ถ้าปริมาณของลมที่ไหลผ่านออกมานี้มีจนวนน้อยลง อาจเกิดจากแผ่นกรองอากาศอุดตันจากความหนาแน่นของฝุ่นละอองที่ดักจับไว้ แนะนำให้มีการตรวจสอบและเปลี่ยนก่อนระยะที่กำหนดไว้
 • สินค้าถูกปิดผนึกไว้ก่อนใช้งานโปรดติดตั้งแผ่นกรองอากาศทันทีหลังจากเปิดผนึก
 • สินค้านี้ต้องใช้ให้ตรงกับรุ่นรถยนต์ที่ระบุไว้ตามฉลาก
 • โปรดตรวจสอบเครื่องปรับอากาศว่าสามารถใช้งานได้ตามปกติหลังจากมีการเปลี่ยนแผ่นกรองอากาศ
 • แผ่นกรองอากาศที่ผ่านการใช้งานแล้ว ไม่สามารถนำกลับมาใช้งานได้อีกด้วยการทำความสะอาดโดยการชำระล้างหรือการเป่าด้วยลม ต้องทำลายทิ้งเท่านั้น
 • โปรดระวังหากใส่แผ่นกรองอากาศกลับด้านความแรงของลมจากเครื่องปรับอากาศอาจลดลง
 • สำหรับบริเวณที่มีฝุ่นเป็นจำนวนมาก (เช่น บริเวณที่มีการก่อสร้าง ฯลฯ) และบริเวณที่การจราจรหน้าแน่น การเปลี่ยนแผ่นกรองอากาศเร็วกว่าระยะที่กำหนดจะทำให้ประสิทธิภาพการกรองอากาศในรถยนต์ดีขึ้น

ขนาดกล่อง : สูง 28 ซม. X กว้าง 24.2 ซม. X หนา 3.8 ซม.

ขนาดสินค้า : จำนวน 1 ชุด ขนาดตามรุ่นรถ ระบุตรงฉลากรุ่นสินค้า

ราคาขาย : 400 บาท / ชุด

รถยนต์ที่สามารถติดตั้งได้

รถยนต์มิตซูบิชิที่ติดตั้งได้

ปีที่ผลิต

รุ่น AIRTECH รุ่นฝา COVER
SPACE WAGON 2004-2014 FM-01 CM-001

NEW LANCER

2004-2014 FM-01 CM-001

CEDIA

2004-2014 FM-01 CM-001

TRITON

2005-2014 FM-01 CM-001

PAJERO SPORT

2005-2014 FM-01 CM-001

MIRAGE

2013-2020 FM-02  

ATTRAGE

2013-2020 FM-02  

XPANDER

2013-2020 FM-02  

NEW PAJERO

2015-2020 FM-03  

TRITON

2015-2020 FM-03  

LANCER EX

2009-2012 FM-03  
กรองแอร์รถยนต์
ผลงานวิจัยและพัฒนาแผ่นกรองอากาศร่วมกับ สวทช.
ผลงานวิจัยและพัฒนาแผ่นกรองอากาศในรถยนต์ให้สามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา และไวรัส ร่วมกับ สวทช.
ผ่านการรับรองการทดสอบการยับยั้งเชื้อไวรัสโคโรนา และไวรัสชนิด A สายพันธุ์ H5N1
ผ่านการรับรองการทดสอบการยับยั้งเชื้อไวรัสโคโรนา และไวรัสชนิด A สายพันธุ์ H5N1 ได้ภายใน 1 นาที จากห้องปฏิบัติการ สถาบันชั้นนำในประเทศไทย
แอร์เทค แอร์ฟิลเตอร์
ที่ผ่านการทดสอบจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
EVL
ผ่านการทดสอบระดับกรองค่าฝุ่นละอองจาก EVL
แอร์เทค แอร์ฟิลเตอร์
ที่ผ่านการทดสอบจาก สถาบันยานยนต์แห่งประเทศไทย
Thailand Trust Mark (TTM)
ได้รับตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark ผลิตภัณฑ์คุณภาพและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม รวมทั้งผลกระทบต่อสังคม สำหรับสินค้าส่งออกมาตรฐานสากล จากสถาบันส่งเสริมการออกแบบและนวัตกรรมเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

แอร์เทค แผ่นกรองอากาศภายในรถยนต์

ARTECH CABIN AIR FILTER 

Anti-Bacteria - Anti-Fungal and Anti-Virus Coating

แสดงการติดตั้งแอร์ฟิลเตอร์ สำหรับรถยนต์รุ่นต่างๆ
Hydraulic Power Unit