บริษัท โมเดอร์นเทคนิคล็อค จำกัด
ตัวแทนจำหน่าย
1. ร้าน เอบี ออโต้คาร์

223 ม.1 ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ติดตั้ง :

 ARTECH แอร์เทค (สวทช.)

โทร : 081-552-0611

2. ร้าน ประเสริฐแอร์ แอนด์ ซาวด์

อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Newlock Alarm Plus By Locktech (นิวล็อค อลาร์ม พลัส)

 Perfect Lock (เพอร์เฟคล็อค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

 Lift Tech อุปกรณ์ผ่อนแรง เปิด - ปิด ฝาท้าย

โทร : 044-355-226

3. ร้าน เค.ซี.เอส.โคราชคาร์เซอร์วิส

อ.เมือง จ.นครราชสีมา 

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Newlock Alarm Plus By Locktech (นิวล็อค อลาร์ม พลัส)

 Perfect Lock (เพอร์เฟคล็อค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

โทร : 044-256-156

4. ร้าน เอส.พี.บ้านคาร์แคร์
อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Newlock Alarm Plus By Locktech (นิวล็อค อลาร์ม พลัส)

 Perfect Lock (เพอร์เฟคล็อค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

โทร : 044-262-942,044-259-147

5. ร้าน วัฒนาออโต้ซาวด์
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

โทร : 044-311-246
Hydraulic Power Unit