บริษัท โมเดอร์นเทคนิคล็อค จำกัด
ตัวแทนจำหน่าย
1. ร้าน เอแอนด์ทีออโต้คาร์

ถ.สามัคคีชัย จ.เพชรบูรณ์ 

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

โทร : 056-744131

2. ร้าน จ.เจริญยนต์

ถ.สามัคคีชัย อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

โทร : 056-721453

3. ร้าน โชคนคร

ถ.สามัคคีชัย  อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

โทร : 056-701-285

4. ร้าน เพชรประดับยนต์
อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Newlock Alarm Plus By Locktech (นิวล็อค อลาร์ม พลัส)

 Newlock Alarm Plus By Locktech + GPS (นิวล็อค อลาร์ม พลัส + GPS)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

โทร : 056-720-387 , 056-743-061
พิกัด : 16.4182835, 101.1517868
Hydraulic Power Unit