บริษัท โมเดอร์นเทคนิคล็อค จำกัด
ตัวแทนจำหน่าย
1. ร้านเจ้าพระยา ออโต้คาร์

อ.เมือง จ.ชัยนาท

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Newlock Alarm Plus By Locktech (นิวล็อค อลาร์ม พลัส)

 Perfect Lock (เพอร์เฟคล็อค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

 

โทร : 089-642-9166

2. ร้าน สุนทรแอร์ แอนด์ ซาวด์

อ.เมือง จ.ชัยนาท

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Perfect Lock (เพอร์เฟคล็อค)

 

โทร : 085-875-4312
พิกัด : 15.1783371, 100.1389847

3. ร้าน ชัยนาทแอร์แอนด์ซาวด์ (www.chainatsound.com)

 อ.เมือง จ.ชัยนาท 
ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 

โทร : 056-412-253, 081-379-0040
พิกัด : 15.1873970, 100.1314240