บริษัท โมเดอร์นเทคนิคล็อค จำกัด
ตัวแทนจำหน่าย
1. ร้านเจ้าพระยา ออโต้คาร์

อ.เมือง จ.ชัยนาท

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

 Lift Tech อุปกรณ์ผ่อนแรง เปิด - ปิด ฝาท้าย

 ARTECH แอร์เทค (สวทช.)

โทร : 089-642-9166

2. ร้าน สุนทรแอร์ แอนด์ ซาวด์

อ.เมือง จ.ชัยนาท

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

โทร : 085-875-4312
พิกัด : 15.1783371, 100.1389847
Hydraulic Power Unit