บริษัท โมเดอร์นเทคนิคล็อค จำกัด
ตัวแทนจำหน่าย
1. ร้าน เทพศิริประดับยนต์

อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

โทร : 036-323-302, 081-947-8354

2. ร้าน ดาวรุ่งคาร์ออดิโอ
อ.เมือง จ.สระบุรี

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

 Lift Tech อุปกรณ์ผ่อนแรง เปิด - ปิด ฝาท้าย

โทร : 081-780-2880
Hydraulic Power Unit