บริษัท โมเดอร์นเทคนิคล็อค จำกัด
ตัวแทนจำหน่าย
1. ร้านดี เค คาร์แคร์

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

โทร : 094-892-2727

2. ร้าน เอ็มอาร์เอสแอพลิเคชั่น

ติดตั้ง :

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

 Lift Tech อุปกรณ์ผ่อนแรง เปิด - ปิด ฝาท้าย

โทร : 092-456-6297

3. ร้านแชมป์ ช็อป

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

โทร : 087-602-2002

4. ร้านเฮอร์เมส ชลบุรี

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

 Lift Tech อุปกรณ์ผ่อนแรง เปิด - ปิด ฝาท้าย

โทร : 092-736-9009

5. ร้่าน แอมป์ซาวด์แอนด์ฟิล์ม

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Lift Tech อุปกรณ์ผ่อนแรง เปิด - ปิด ฝาท้าย

โทร : 082-431-6629

6. ร้าน หนึ่งประดับยนต์

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

 Lift Tech อุปกรณ์ผ่อนแรง เปิด - ปิด ฝาท้าย

โทร : 086-331-2744

7. ร้าน ตี๋เรซซิ่งช็อป สาขา 2

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

 Lift Tech อุปกรณ์ผ่อนแรง เปิด - ปิด ฝาท้าย

โทร : 081-982-8333

8. ร้าน เจริญกิจออโต้แอร์

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

โทร : 038-221-704, 038-221-791

9. ร้านไตรภพออโต้แอร์

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

โทร : 038-245018,089-832-0937

10. ร้าน เสรีแอร์

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

โทร : 038-727-292 , 038-726-156

11. ร้านวิโรจน์แอร์

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

โทร : 038-345753,081-8298697

12. ร้าน เทคนิคแอร์

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

โทร : 038-286561

13. ร้าน กิจวัฒนาออโต้

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

โทร : 038-110-985,080-886-8692

14. ดิเรกแอร์ศรีราชา
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

 Lift Tech อุปกรณ์ผ่อนแรง เปิด - ปิด ฝาท้าย

โทร : 038-310400 , 081-4087071
พิกัด : 13.1456432, 100.9155655

15. ร้าน หมวกแอร์
อ.เมือง จ.ชลบุรี

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

 Lift Tech อุปกรณ์ผ่อนแรง เปิด - ปิด ฝาท้าย

โทร : 038-798-760 , 081-761-4451
เว็บไซต์ : http://www.muakairandsound.com/
พิกัด : 13.3535633, 101.0042191

16. ร้าน เอส.พี.แอร์
อ.เมือง จ.ชลบุรี

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

โทร : 038-796-692

17. ร้าน อรุณกิจมอเตอร์ สาขา 2
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

 ARTECH แอร์เทค (สวทช.)

โทร : 038-323-988 , 081-988-4627

18. ร้าน พิพัฒน์แอร์
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

 ARTECH แอร์เทค (สวทช.)

โทร : 038-313-188, 038-313-198
พิกัด : 13.1892548, 100.9333420

19. ร้าน บอยแอร์ แอนด์ ซาวด์
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

 ARTECH แอร์เทค (สวทช.)

โทร : 038-702-093
พิกัด : 12.9907455, 100.9255600
Hydraulic Power Unit