บริษัท โมเดอร์นเทคนิคล็อค จำกัด
ตัวแทนจำหน่าย
1. ร้าน เจ แอลเพาเวอร์ซาวด์

ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

 Lift Tech อุปกรณ์ผ่อนแรง เปิด - ปิด ฝาท้าย

 ARTECH แอร์เทค (สวทช.)

โทร : 043-812-921

2. ร้าน เอส.ที.ออโต้ซาวด์

อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

 ARTECH แอร์เทค (สวทช.)

โทร : 043-811-605
พิกัด : 16.4236946, 103.4828415
Hydraulic Power Unit