บริษัท โมเดอร์นเทคนิคล็อค จำกัด
ตัวแทนจำหน่าย
1. หจก. ไอเดีย พาร์ท แอนด์ แอ็คเซสซอรีส์

อ.เมือง จ.ลำปาง

ติดตั้ง :

 Lift Tech อุปกรณ์ผ่อนแรง เปิด - ปิด ฝาท้าย

โทร : 098-383-6544

2. บริษัท ท่านโม จำกัด (สนญ.)

อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

โทร : 097-924-4260

3. ร้าน แหม่มสติ๊กเกอร์

อ.เมือง จ.ลำปาง 

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Lift Tech อุปกรณ์ผ่อนแรง เปิด - ปิด ฝาท้าย

โทร : 054-218-418
Hydraulic Power Unit