บริษัท โมเดอร์นเทคนิคล็อค จำกัด
ตัวแทนจำหน่าย
1. ดี.บ๊อกซิ่งคาร์

ติดตั้ง :

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

โทร : 099-146-5191

2. ร้าน ล้งออโต้แอร์

ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

ติดตั้ง :

 ARTECH แอร์เทค (สวทช.)

โทร : 034-412-304,034-426-117

3. ร้าน คอนวอย คาร์ออดิโอ

ถ.เอกชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Lift Tech อุปกรณ์ผ่อนแรง เปิด - ปิด ฝาท้าย

 ARTECH แอร์เทค (สวทช.)

โทร : 034 - 427-811 - 3

4. ร้าน ออดิโอคลับ

ถ.เอกชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 ARTECH แอร์เทค (สวทช.)

โทร : 034-423587,081-645-8594
Hydraulic Power Unit