บริษัท โมเดอร์นเทคนิคล็อค จำกัด
ตัวแทนจำหน่าย
1. ร้านโยเทคนิคซาวด์

ถ.เพชรเกษม  ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Lift Tech อุปกรณ์ผ่อนแรง เปิด - ปิด ฝาท้าย

โทร : 087-004-7578

2. สยามนิสสันประจวบคีรีขันธ์

 อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

ติดตั้ง :

 Lift Tech อุปกรณ์ผ่อนแรง เปิด - ปิด ฝาท้าย

โทร : 092-275-2780

3. ร้าน สยามออโต้แอร์ แอนด์ ซาวด์

ถ.เพชรเกษม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

โทร : 032 - 622-343
Hydraulic Power Unit